Cambodia-Thajsko

An online resource on Angkor in Czech language

Kamb Thajsko

Thajsko a Kambodža - Angkor Wat

Česky mluvící průvodce, Meditační pobyty Thajsko a Kambodža.

S dobrými oznámeními o khmerských chrámech v českém jazyce.

Thailand and Cambodia - Angkor Wat

Czech speaking guide, Meditation stays in Cambodia and Thailand.

With good notices on Khmer temples in Czech language.

Tags: tourism, guidebooks, Czech language